This Month We Celebrate

We want to change the image of sweet potatoes said Regis Umugiraneza

Our Newsletter

Subscribe our Newsletter and receive notifications of new posts by email.

NIYIGABA  Etienne

2016-09-07 21:12:32

Ubuhinzi Bwacu: Ibitekerezo ku ngingo igira iti IMBUTO NZIZA , UMUSARURO MWIZA

Mu kiganiro UBUHINZI BWACU cyo kuya 4/08/2016 twagarutse ku buhinzi nanone nk’uko bisanzwe ariko noneho turaza kwibanda ku nsanganyamatsiko igira iti “ IMBUTO NZIZA , UMUSARURO MWIZA” .Turaganira ku ngorane, imbogamizi , n’amahirwe ari mu kubona IMBUTO .  Abahinzi bagira uburyo butandukanye bwo gutegura imbuto bazatera hari abayigura , hari abayibika bahereye kubyo bejeje hakaba n’abayikura kubandi bahinzi , Imbuto umuntu ateye igira ingaruka ku musaruro. Buri wese watanze ibitekerezo bijyanye n’uko abyumva dushingiye kubyo tubamo mubuhinzi bwacu buri munsi ndetse tunashingiye k’uburyo imbuto zimeze cyangwa ziboneka mu Rwanda. Twaganiriye kandi kuri ibi dutekereza ko turi kwitegura Gutangira igihembwe cy’Ihinga cya 2017A.

Ibyagarutsweho byagiye byibanda cyane cyane ku kuba umuhinzi afite imbuto nziza bituma umusaruro we uzarushaho kuba mwiza  uyu ati :” iyo ufite imbuto nziza uba ufite 1/2 cy’umusaruro aho uba usigaje kurwana no kuyitaho haba kuhira kubagara ndetse n’ibindi … Imbuto rero n’ikintu gikomeye cyane iyo tugendeye kuri target y’umusaruro (umusaruro ugambiriwe)”. Ibi abahinzi barabizi n’ubwo usanga nta buryo bwa siyansi(Science) bukoreshwa ariko usanga bategura imbuto bahereye ku buryo basanzwe bayizi, umusaruro itanga n’uburyo ibikwa bakabumenya . Abahinzi benshi kugeza ubu ni abakoresha imbuto gakondo aho mu gihembwe cya 2016A 74.6% bakoresheje imbuto za gakondo naho 25.4% bagakoresha imbuto zitari iza gakondo.

Ubu buryo bwo gukoresha imbuto za gakondo zizwiho kutagira umusaruro mwinshi ugereranyije n’imbuto za kijyambere ngo usanga biterwa n’imyumvire ikiri hasi ku gukoresha izi mbuto zibyara umusaruro mwinshi . Umwe ati :” Hari abahinzi cyane cyane bato usanga baratsimbaraye kumbuto yabo yakera badashaka kuyivaho. Sinzi niba muyizi ariko hari imbuto yakera y’ibigori bita “kanjegeri” ibaze kuba ikibaho! Ese biterwa no kubura iyisimbura cg nuko umuhinzi yashimishijwe n’umusaruro wayo cg quality atabona kuzitangwa ubu?” Uyu nawe ati: “Ikibazo gituma batsimbarara cyane babiterwa n’imyumvire micye iterwa no kutabona ubushobozi bwo kubaha amahugurwa naho abaturage iyo ubegereye ukabakorera barumva kuko sibo bishimiye kuvunikira ubusa ahubwo extension ntambaraga ifite kandi umuntu ntabwo ahindurwa n’ijambo gusa ahubwo wongeraho urugero”. “FFS irakenewe apana utu tuntu tuba kutugari twa demos usanga baheruka bashyiramo imbuto ariko ukibaza uwazihinze ukamubura”Ikindi kandi ngo imbuto zitangwa ntago ushobora kuzikuraho imbuto uzatera mu gihembwe gitaha igihe usaruye , bisaba kugura indi , ibi bikagora umuhinzi uciriritse. Abahinzi kandi bagaragaza ko ngo imbuto cyane iy’ibigori bahabwa itaryoha bagahitamo guhinga n’iya gakondo aho uyu yagize ati : “ibi bigori batuzanira ntibiryoha niyo mpamvu nubwo tubihinga tubihingira isoko ariko ibi nibyo kwirira

Ingorane zitambamira umusaruro mwiza

Imyumvire y’abahinzi

“Abahinzi bamwe na bamwe uracyasanga bafite imyumvire  ihabanye. Aho usanga babika imbuto ngo iraryoha nko ku bishyimbo cg se irera cyane ariko ntibarebe igihe iyo mbuto imara mu murima n’ibibazo by’imvura nke bisigaye byigaragaza. Urundi rugero hari nkaho usanga bagikomeye kumbuto y’imyumbati, iyo bitaga ngunda cyangwa gitaminsi. Iyi mbuto nkurikije uko nayibonaga imara nibura amezi 48 mu butaka ukaba watangira gusarura mu gihe hari imara amezi 18 ikaba yaramira nyirayo. Hari abitwaza ngo imituburano irabiha n’ibindi. Ibyo ubwabyo bihoza umuhinzi mu nzara n’igihombo kubera imyumvire idahwitse mu mbuto y’indobanure aba yagejejweho”

Kudahingira Intego

“ibi ni kwa kundi umuhinzi ahinga kuko imvura yaguye ntiyibaze ati nkeneye guhinga iki? Kubera iki? Mu buhe buryo? Ibi bituma akenshi iyo yejeje umusaruro we uba muke cg ubonetse ukaba udafite igenamicungire rihamye” .

Izi ngorane zigira ingaruka mu gutera imbogamizi zikurikira

Haboneka imbogamizi k’ uruhande rw’ubuyobozi .Uyu yagize at: “Leta itanga imbuto nziza  ku bahinzi ariko hakaba ubwo idakorana n’ubutaka bikadindiza umusaruro. Urugero ni imbuto y’ ibigori yigeze gutangwa mu majyaruguru abahinzi bakavuga ko ari mbi nyamara Leta yagiye kugira icyo ikora igihe cyaragiye. Ni byiza ko hafashwe ingamba.”

Imbogamizi ku ihanamakuru ritanoze, Aho uyu yagize ati: “Iyo habayeho impinduka mu buhinzi bisaba ko imenyeshwa ababukora ku gihe kugirango bumve kandi bacengerwe n’impamvu yazo. Muri communication twemera ko ubutumwa bugera ku ntego iyo bukoresheje umuyoboro n’uburyo nyabwo ngo bugere kuwo bugenewe. Iyo bitagenze bityo habaho kumva bitandukanye intego yabwo ” Dissonance cognitive”. Igikunze kubaho henshi izi mpinduka zitangwa na ba ES b’utugari baba batanasobanukiwe n’ubuhinzi. Bituma bazitangaza nk’itangazo rihita rihinduka itegeko mbere yo kumva ibyo umuturage yifuza kuzisobanukirwaho. Uko mbyumva ES ntafite ubunararibonye ahubwo agronome niwe wakifashishwa. Ibi bitera resistance (kwinangira) ikomeye bagakoresha zambuto zabo ngirango mujya mwumva abitwikira ijoro bakabiba imbuto itarateganyijwe”. Izi ngorane n’izi mbogamizi ariko ahanini usanga zugarije abahinzi bato batabarizwa mumakoperative cyangwa amatsinda.

Abahinzi batanze ibitekerezo ku cyakorwa

  • “Gukoresha abanyamwuga n’abavuga bakumvwa mu ihanamakuru no gukusanya ibitekerezo bya rubanda”
  • “Kurushaho gushishikariza abatari mu makoperative kwibumbira mu matsinda yegeranye kuko byagaragaye ko abayarimo ari bo bumva akamaro k’imbuto nziza nuko wabona umusaruro mwiza. Ikindi byorohera abafite aho bahurira n’ubuhinzi gutanga ubutumwa kandi bukumvwa vuba”.
  • “Guhora hafi y’abahinzi cyane abatari mu makoperative kugirango hamenywe imbogamizi bahura nazo. Nka Minisiteri y’Ubuhinzi n’Ubworozi yari ikwiye kugena OUTREACH ROGRAM ikagera ku muhinzi wo hasi bakagira icyo nakwita ‘Friendly Exchange and problems solving’ ibi sinshidikanya ko byazana impinduka”.
  • ”Abatubuzi b’imbuto n’amakompanyi acuruza imbuto bemewe mu Rwanda bajye bagenzurwa cyane n’ababishinzwe bityo imbuto itangwa ikaba ari nzima .
  • Abanyarwanda babishoboye bakwiye, bahabwa uburenganzira bwo gutangira gutunganya imbuto z’imboga zitandukanye ntizikomeze kuva mu mahanga aho ziza zidahuje n’ubutaka bwo mu Rwanda .

Icyitonderwa:

  1. Ibitekerezo byatanzwe byose ntago byagarajwe hano bitewe n’uko ari ikiganiro kirekire cyane hagiye hatoranywamo imirongo migari ikavugwa muri make.
  2. Amazina yabatanze ibitekerezo ntago yagaragajwe muri iyi nkuru gusa amagambo yose ari mu utwuguruzo n’utwugarizo (“…”) yose yandikuwe uko yanditse mu kiganiro.
  3. Ikiganiro nk’iki kiba buri ku Cyumweru.
  4. Ushaka gukurikira ibi biganiro ukaba uri umuhinzi/umworozi cyangwa umugoronome/veterineri ku rwego urwo arirwo rwose nawe wasaba kujya k’urubuga rwa YEAN Whatsapp unyuze kuri nimero ikurikira: +250 788 845 727.

Related Articles | Izindi nkuru

Be the first to comment!