Niyigaba Etienne

2016-01-20 07:09:32

Indwara z'inkwavu

Indwara z’inkwavu

Mu nkuru twabagejejeho ziheruka twabaganiriye ku bworozi bw’inkwavu uburo bukorwa . Abakunzi bacu badusabye ko twabashakira ibijyanye n’indwara z’inkwavu dore ko bivugwako zikunda kurwaragurika akenshi zigapfira rimwe. Aha rero twifashishije imfashanyisgisho zateguwe na Minagri twabakusanyirije indwara zikunze kwibasira inkwavu.

Niba ubonye ibimenyetso by’indwara zimwe muri izi ihutire kureba umuntu ushinzwe kuvura amatungo mu gace utuyemo agufashe gusobanukirwa n’ubwoko bw’imiti ivugwa muri iyi nyandiko.

Hari indwara zitandukanye mu bworozi bw’inkwavu, ariko izikunda kugaragara cyane ni izi zikurikira:

    o
  1. Impiswi: ni indwara ikunze kwibasira cyane inkwavu zicutse ziri hagati y’ukwezi kumwe n’amezi abiri. Iyo ndwara irazica cyane, niyo zibayeho zikura nabi cyane. Iyo ndwara itera igihombo mu bworozi bw’inkwavu. Impiswi iterwa ahanini no gukangwa, guhindurirwa indyo,isuku nkeya n’ibindi. Ibyo byose byiyongera cyane kubera agakoko gakunda kwibasira inkwavu cyane kitwa coccidie.

Impamvu zimwe mu zishobora gutiza umurindi indwara y’impiswi ni:

-Gukoranwa urugendo zikimara gucuka;

-Guhindurirwa utuzu, ku bana bacutse;

-Gusurwa n’abashyitsi badasanzwe, cyangwa n’inyamaswa;

-Urusaku rudasanzwe inkwavu zitamenyereye;

-Kubura ubwatsi bukomeye rimwe na rimwe (cyane mu gihe – cy’itumba);

-Guhindurirwa indyo.

Impamvu nyazo zitera impiswi y’inkwavu:

-Ubwatsi bwanduye, indyo imunzwe

-Mikorobi na virusi zandura

-Mikorobi zisanzwe ziba mu mubiri nkeya zikorana nawo ariko zishobra kuhinduka umubiri kubera ko wacitse intege cyangwa wahinduriwe uburyo bwo kubaho.

-coccidie

Ibimenyetso byayo : inkwavu zibanza kunanirwa kurisha, mu minsi itatu ya mbere, hanyuma zigahitwa, ariko iyo guhitwa ntikugaragara cyane, usibye kubona inyuma handuye kubera yo. Nyuma y’iyo minsi, niho uko guhitwa kugaragara neza, inkwavu zigahekenya amenyo, zigapfa ku bwinshi, ariko izidapfuye zikira vuba.

Imiti irwanya coccidiose akenshi ihagarika n’ibindi bibazo by’impiswi:

Sulfadimethoxine: 0; 5-07 g/l kuvura indwara;

0,25 g/l kurwanya indwara;

Sulfaquinoxaline : 1g/l kuvura indwara;

0,5g/l kurwanya indwara.

2.Inzoka zo mu nda

Ntabwo tuzitindaho cyane kuko na zo zikunze gutera ibibazo byo mu nda nk’ibyo twavuze haruguru. Muri make turibanda ku buryo bwo kuzirwanya:

-Kwirinda kwahira ubwatsi ahantu hakunze kugenda imbwa;

-Kwirinda kwahira ubwatsi hari ikime;

-Kwanika ubwatsi akanya gato mbere yo kubuha inkwavu;

-Kumanika ubwatsi bugaburirwa inkwavu mu kazu kazo kugirango zitabwanduza

-Gukora isuku mu kazu

-Gutanga imiti y’inzoka

Imiti myiza ni Ivermectin, Levamisole, Amprolium

Inkwavu zigomba guhabwa umuti wo kuzirinda inzoka buri mezi atatu.

3.Indwara Zo Mu Myanya Y’ubuhumekero

Ibimenyetso by’izo ndwara ni ibi bikurikira: urukwavu ruta ibimyira, ruritsamura buri kanya, rwishima ku zuru rukoresheje utuguru tw’imbere

Utwo ducurane twari utuzi nyuma y’iminsi itatu duhinduka umuhondo. Hakurikiraho inkorora, hashobora kuziramo umusonga, impiswi, ibibazo by’amaso, sinusite ‚soma sinizite), umuhaha n’ibindi.

Impamvu ikunze gutera iyo ndwara :

-ubukonje

-imikungugu

-umuyaga

-micorobe

-virusi

Uburyo bwo kuyivura: Hakunze gukoreshwa imiti nka:

-Tetracycline

-Chloremphénicore

-Sulfadimetoxine

    o
  1. Uruheri rwo mu matwi no ku mubiri

Udukoko twitwa Psoroptes cyangwa Chorioptes nitwo tuyitera. Hashobora kwivangamo na mikorobi, bikazana ibikoroto n’umwanda byuzura mu gutwi ku buryo kuremerera urukwavu ikaguhengeka.

Kuyivura, : Iyo ndwara ivurwa igitangira, naho ubundi irananirana:

Imiti ikunze gukoreshwa ni:

– Ivermectine

– malathion

– glycérine cyangwa amavuta arimo iyode (huile iodée)

Lindane

– Guhindura icyari kenshi

    o
  1. Ibihushi

Iyo ndwara ntiboneka kenshi ariko kuyivura biratinda kandi iteza ibihombo kuko imiti yayo irahenda. Umuti ukunzwe gukoreshwa ni Griséofulvine.

Icyitonderwa: ibivugwa muri iyi nkuru twabashakiye bigombwa gukurikizwa hakurikijwe nanone inama wahawe n’ushinzwe ubwororozi mu gace uherereyemo.

Related Articles | Izindi nkuru

Be the first to comment!