Niyigaba Etienne

2016-07-16 12:24:43

Amabwiriza ya Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi ku bihembwe by'ihinga bya 2017 A na B

Muri gahunda y’imbaturabukungu mu buhinzi ishingira ahanini mu guhinga ibihingwa byatoranyijwe hakurikijwe aho bihingwa , abahinzi bagezwaho ifumbire n’imbuto ku giciro gito aho leta ibishingira mu kwishyura igice kimwe cy’ifumbire n’imbuto.

Mbere yo gutangira buri gihembwe cy’ihinga abahinzi ndetse n’abacuruza izi nyongeramusaruro bakurikiza amabwiriza atangwa na Minisitiri ku bubyerekeranye na gahunda ya Nkunganire muri icyo gihembwe , Ibigo bizaba bishinzwe iby’amafumbire, ibizaba bishinzwe iby’imbuto ndetse n’uburyo bizatangwa .

Ku bijyanye n’amabwiriza ya Minisitiri y’umwaka wa 2017 kanda aha Amabwiriza ya minisitiri igihembwe cy’ihinga cya 2017A na B

Muri aya mabwiriza hagaragaramo ko ibigo umunani aribyo byemerewe gutumuza no kugeza ifumbire mvaruganda mu gihungu ku gihe muri Gahunda ya Nkunganire. Hagaragaraho ibiciro byizo fumbire kuburyo nta muhinzi wahendwa. Aya mabwiriza kandi agaragaza ibigo bitatu byemerewe gutumiza hanze y’igihugu imbuto y’ibihingwa ndetse n’ibiciro byazo.

Related Articles | Izindi nkuru

Be the first to comment!